top of page

POSTING FOR 2019 - 2022

IGOA O PULEGA & FAIFEAU                                                                                                                            E-MAIL / No. TEL 

 

PULEGA KI MATU 

Nanumea  Faifeau Filipi Monia & Elenoa                                                                                                                        

Nanumaga  Faifeau Sanaila Bici & Lole | Faifeau Toeaina o te Pulega

Niutao  Faifeau Tupou Numela & Ipu 

 

PULEGA I TE KOGALOTO

Nui  Faifeau Isopo Sioni & Avila

Nukufetau  Faifeau Tevasa Iakopo & Samila

Vaitupu  Faifeau  Teloto Eli & Tamara | Faifeau Toeaina o te Pulega

 

PULEGA I TE LAUMUA

Funafuti Faifeau Pelesitene Kalahati Kilei & Oliula

Vaiaku Faifeau Penitusi Taeia & Taliu | Faifeau Toeaina o te Pulega

Fakaifou Faifeau Tofinga Falani & Tagira 

Lofeagai Faifeau Tehulu Mika & Fonoali'i 

Kavatoetoe Faifeau Tepahalakai Siila & Leimania 

Nukulaelae Faifeau Ulufale Vaitusi & Eggie

Niulakita Faifeau Tefau Peia & Daiana 

 

PULEGA KI TUA

Kioa Faifeau Alamatiga Lusama & Tausili | Faifeau Toeaina o te Pulega 

Suva Faifeau Paneta Maibuca & Tina

Masela Faifeau Kalepo Toai Vevea & Famaloo

Hawaii: Faifeau Iosefa Kilisome & Tovine

St Andrews, Suva:  Rev. Tapokai Nikotemo & Elmihner 

CHAPLAINS

Fetuvalu Faifeau Dr. Kitiona Tausi & Faifeau Kenneth Eliesa 

Motufoua Faifeau Puafitu Faaalo & Selesa / Faifeau Aaron Moeaga & Pavaka

 

EKT OFFICE

Pelesitene Faifeau Kalahati Kilei 

Failautusi Aoao Faifeau Fitilau Puapua 

Failautusi o Tupe (Tausi)  Mr. Seve Paeniu  

 

PULEGA I NIUSILA

Pukekohe Faifeau Teatu Fusi & Lavania | Faifeau Toeaina o te Pulega 

Ekalesia Fakapotopotoga Kelisiano Tuvalu:  Faifeau Piita Tanile & Temilo

Malietasi Faifeau Alee Talava & Suiaga

FETU: Faifeau Henele T. Sualau & Silia 

Hawkes Bay: Faifeau Fakatokaga Iliala & Kanau 

Fagaua Patala Talavaofenua & Fetulele

Lotolelei : Faifeau Sofala Lafita & Tagifano 

Tauranga - Taulagamalie: Faifeau Alona Alona & Penepene 

Tufuga Inaki & Pamela - Malolo 2019 - 2022

PROGRAM OFFICERS -EKT HEAD OFFICE

Peace and Justice Faifeau Iosefa Mautinoa (Vice President) 

Church and Organization Faifeau Aso Ioapo

Church and Society  (Vacant)  

Evangelism & Publications Faifeau Alefaio H. Pine

Akoga kae Fakatupe ne te CWM in Partnership with  EKT 

Faifeau Tafue Lusama - Doctoral Studies  - Pacific Theological College, Suva Fiji

Faletua Sita Kautoa - Bachelor of Divinity - Kanana Fou Theological Seminary, Am. Samoa

bottom of page