Ata o te 24 Fono Lasi a te EKT i Vaitupu, 2016.

Ata o te 24 Fono Lasi a te EKT i Vaitupu, 2016 - Te Mafutaga a Fafine, ne fai i te Kilitai.

Ata o te 24 Fono Lasi a te EKT i Vaitupu, 2016 - Te Fauuga a Faifeau ko te Faifeau ia Tapokai Nikotemo mo tena Faletua, Faifeau Ken Eliesa mo tena Faletua mo Faifeau Tepahalakai mo tena Faletua

Ata o te 24 Fono Lasi a te EKT i Vaitupu, 2016 - Te Alofa a te Fono Lasi ko fai ki te Fenua ko Vaitupu. Mea nei se faifaiga masani o fai saale ne usu fono ki te fenua talimalo (host).